(1)
TwardowskiM.; Ros CamposA. Nowe Kierunki Rozwoju Architektury Wież Mieszkalnych Na Wybranych przykładach – Manhattan, Nowy Jork . ŚM 2021, 19-32.