(1)
DerwiszJ. Nowe Muzeum W mieście. Zmiany W kształtowaniu Funkcjonalno-Przestrzennym Architektury współczesnych obiektów Muzealnych. ŚM 2020, 30, 72-81.