(1)
BigajP. Wybrane Tendencje W kształtowaniu Architektury kwartałów Zabudowy Mieszkaniowej Europy W Pierwszych Dekadach XXI Wieku. ŚM 2020, 30, 62-71.