(1)
MikielewiczR. Postawa twórcza: Zaangażowanie społeczne. Architektura Wobec Wyzwań Nowego Stulecia. ŚM 2020, 30, 53-61.