(1)
KwiecińskiK. Technologia służąca mieszkańcom?. ŚM 2020, 30, 13-23.