[1]
Jagiełło-KowalczykM. 2021. Mazurski model współczesnego regionalizmu . Środowisko Mieszkaniowe. 34 (lip. 2021), 112-119.