[1]
OlenderekJ. i OlenderekM. 2021. O wybranych przestrzeniach mieszkalnych funkcjonujących współcześnie w miejskim krajobrazie kulturowym . Środowisko Mieszkaniowe. 34 (lip. 2021), 58-77.