[1]
Jagiełło - KowalczykM. 2020. XXI wiek a funkcjonalno- -przestrzenne problemy Wenecji. Środowisko Mieszkaniowe. 33 (grudz. 2020).