Zabytek dostępny – ograniczenia historyczne i wyzwania projektowe

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Małgorzata Nowak - Pieńkowska
Anna Maria Wierzbicka
Michał Brutkowski

Abstrakt

W Warszawie istnieje wiele zabytkowych budynków o wyjątkowych walorach architektonicznych, kulturowych i historycznych. Każdy obiekt publiczny, powinien ewoluować wraz ze zmieniającym się społeczeństwem, wymaganiami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i aktualizacją przepisów techniczno-budowlanych. Dostępność ma na celu umożliwienie korzystania z otaczającejprzestrzeni czy miejsca zamieszkania za pomocą różnych urządzeń technicznych. Dotyczy wszystkich, a w szczególności, osób z niepełnosprawnościami. Podczas modernizacji obiektów należy wskazać możliwości realizacji rozwiązań technicznych, które mogą być wyzwaniami projektowymi. Ponadto trzeba uwzględnić ograniczenia historyczne, aby zminimalizować wpływ ingerencji na istniejący obiekt. Artykuł poświęcony jest zdiagnozowaniu obecnego stanu i kierunków przystosowania wybranych warszawskich obiektów historycznych, a w szczególności Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dla wszystkich użytkowników z uwzględnieniem poszanowania zabytkowej struktury obiektu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Nowak - PieńkowskaM., WierzbickaA. M. i BrutkowskiM. (2022) „Zabytek dostępny – ograniczenia historyczne i wyzwania projektowe”, Środowisko Mieszkaniowe, 37(37), s. 46-54. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/479 (Udostępniono: 20styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Zahari, N. F., Harun, S. F., Ahmad, N. A., Zawawi, Z. A., & Salim, N. A. A. (2016). Comparative analysis of disabled accessibility needs of heritage building in Perak. In MATEC Web of Conferences (Vol. 66, p. 00110). EDP Sciences.
[2] Kuryłowicz E. (2005). Uwarunkowania architektoniczne kształtowania otoczenia wybudowanego przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Projektowanie uniwersalne Sztokholm miasto dla wszystkich. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
[3] Kristl, Ž., Salaj, A. T., & Roumboutsos, A. (2019). Sustainability and universal design aspects in heritage building refurbishment. Facillities 38(9-10), pp. 599-623
[4] Hooi, P.M., Yaacob, N.M. (2019). Accessibility for physically challenged persons in heritage buildings. Journal of Design and Built Environment 19(1), pp. 24-39
[5] Brutkowski, M. i inni (2017). Standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa / Guidebook of the Ministry of Infrastructure and Consstruction, Warsaw.
[6] Kowalski, K. (2016). Projektowanie bez barier, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
[7] Zachwatowicz J. (1981). O polskiej szkole odbudowy i konserwacji zabytków, Ochrona Zabytków 34/1-2 (132-133), 4-10, s.8.
[8] Wysocki, M. (2009). Dostępna przestrzeń publiczna, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków, s. 27.
[9] Kuryłowicz, E., Bieńkuńska, M., Brutkowski, M. (2002) Ocena stanu dostępności Gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dla osób niepełnosprawnych wraz z wskazaniem kierunków prac adaptacyjnych parteru gmachu. Praca badawcza własna nr. 503/1010/724/1 WAPW / Personal research work nb. 503/1010/724/1 Architecture Departament, Warsaw University of Technology.
[10] Bieńkuńska, M., Brutkowski, M. (2003) Wybór strategii i wskazanie sposobu realizacji dostosowania Gmachu Wydziału PW na potrzeby osób niepełnosprawnych. Praca badawcza własna nr. 503G/1010/517/02 WAPW / Personal research work nb. 503/1010/724/1 Architecture Departament, Warsaw University of Technology.
[11] Brutkowski, M. (2015) Projekt budowlany budowy windy w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dokumentacja własna autora projektu
[12] Wagner, A.A. (2015) Czas i Miejsce, Architektura Politechniki Warszawskiej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, s.328-354.
[13] Konopacki, A. 1989. Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa Źródło: Archiwum Zakładowe Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.
[14] Brutkowski, M., Nowak-Pieńkowska, M., (2021) 1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy wejścia głównego do budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, pod kątem przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 2. Projekt architektoniczno-budowlany remontu toalet w skrzydle od ul. Lwowskiej w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pod kątem ich przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej / Architecture Departament, Warsaw University of Technology.
Źródła internetowe/ online sources
[1] https://stat.gov.pl/wyszukiwarka/szukaj.html (Access 05.11.2021).
[2] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wybrane-zagadnienia-rynku-pracy-dane-dla-2018-roku,9,7.html (Access 05.11.2021).
[3] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wybrane-zagadnienia-rynku-pracy-dane-dla-2019-r-,9,8.html (Access 05.11.2021).
[4] https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa (Access 05.11.2021).