Housing as a mediator between the public and private realms; a comparison between housing tissues in Krakow and Oxford

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Agata Kantarek
Ivor Samuels

Abstrakt

This paper traces how very different patterns of historical development of two cities have impacted on their housing tissues as they have evolved over the last 200 years. Using cases from Krakow and Oxford, a selection of urban tissues will be
investigated in relation to the way the housing unit, whether house or apartment, relates to the public realm of the city. The chosen cases exemplify the difference between English cities, predominantly of terraced, semidetached or single houses, and Continental European cities which have predominantly evolved as apartment tissues. This difference is emphasized by recent figures showing the different proportions of house types in European countries. The way these tissues have evolved in relation to broader social and political contexts is discussed. Finally the argument is brought up to date by considering ways the concepts of modernism and recent global forces are imposing similar patterns of development in both cases. The authors in addition to their academic affiliations have had considerable practical experience in the field of housing in their respective contexts.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
KantarekA. A. i SamuelsI. (2022) „Housing as a mediator between the public and private realms; a comparison between housing tissues in Krakow and Oxford”, Środowisko Mieszkaniowe, 37(37), s. 14-25. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/476 (Udostępniono: 20styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Alexander, Christopher and Sara Ishikawa, Murray Silverstein, Max Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King, Angel Shlomo. A Pattern Language. Towns, Buildings. Construction, New York: Oxford University Press, 1977.
[2] Ashdown John and Hassall Tom. Oxford In Rodwell, Kirsty (Ed.) Historic towns in Oxford shire, Oxford, Oxford: Archaeological Unit,1975.
[3] Bogdanowski, Janusz. Warownie i zieleń Twierdzy Kraków, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979.
[4] Borowiejska-Birkenmajerowa Maria. Kształt średniowiecznego Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975.
[5] Brown, Frank and Steadman, Philip. “The analysis and interpretation of small house plans:
[6] some contemporary examples”, Environment and Planning B: Planning and Design, vol 14, (1987): 407-438.
[7] Caniggia, Gianfranco and Maffei, Gian L. Architectural composition and building typology: interpreting basic building, Firenze: Alinea Editrice, 2001.
[8] Chmielewski Jan Maciej and Mirecka Małgorzata. Modernizacja osiedli mieszkaniowych , Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
[9] Conzen, Michael R.G. Alnwick, Northumberland. A study in townplan analysis, London: Institute of British Geographers, 1969.
[10] Djokić, Vladan. Morphology and Typology as a Unique Discourse of Research, Belgrade: Serbian Architecture Journal, 2009/1 p. 107-130, 2009.
[11] Edwards, Arthur M. The design of suburbia: a critical study in environmental history, London: Pembridge Press, 1981.
[12] Encyklopedia Krakowa. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, 288-299, 2000.
[13] Evans, Alan W. and Olivier, M. Harwich. Unaffordable Housing, Fables and Myths, London: Policy Exchange, 2005.
[14] Gacka-Asiewicz, Aneta (Ed.). Historia ustroju i prawa Polski w pigułce, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.
[15] Gilbert, Edmund W. The growth of the city of Oxford. In Martin, A.F. and Steel, R.W. (Eds.) The Oxford region; a scientific and historical survey, Oxford: Oxford University Press, 1954.
[16] Hatherley, Owen. Landscapes of Communism. A history through buildings, London, Allen Lane,. 2015.
[17] Hoskins, William G. “The Medieval Period” In Martin , A.F. and Steel, R.W. The Oxford Region ; a Scientific and Historical Review, Oxford: Oxford University Press, 1954.
[18] Jagło, Paweł. Nowa Huta 1949+, Kraków, Historical Museum of the City of Krakow, 2013.
[19] Jamroz, Józef S. Mieszczańska kamienica krakowska, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983.
[20] Juchnowicz, Stanisław. „Nowa Huta”, Architektura, (1986/1): 67-72.
[21] Juchnowicz, Stanisław. “Nowa Huta-przeszłość i wizja. Z doświadczeń warsztatu projektowego in Nowa Huta-przyszłość i wizja”. Kraków: Studium muzeum rozproszonego, Biblioteka Krzysztoforska, 2005.
[22] Kantarek, Anna A., Krzysztof Kwiatkowski and Ivor Samuels. “From rural plots to urban superblocks” Urban Morphology, vol. 22, no. 2 (2018): 155-157.
[23] Kantarek Anna A. Tkanka urbanistyczna. Wybrane zagadnienia, Krakow: Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2019.
[24] Katner, Wojciech J. “State Ownership and Private Ownership. Legal Aspects of Privatisation in Poland” In Bostyn Frank, Boytsun Andriy
(Eds.) Ownership and Privatisation in Poland. Governance Implications of Poland’s Accession to the European Union, Garant, (2002): 61-70.
[25] Kiryk, Feliks. Miasta Małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, Krakow: Avalod, 2013.
[26] Kobylarczyk, Justyna and Schneider-Skalska Grażyna, Haupt Patrycja, Racoń-Leja Kinga, Sumlet Wojciech, Tor Paweł. Diagnoza funkcjonalno-przestrzenna osiedli: Olsza II i Ugorek, cz. I i II, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015.
[27] Krasnowolski, Bogusław. Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku, Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, 2004.
[28] Land Use Consultants. Oxford Green Belt Study, Oxford , Oxford County Council, 2015.
[29] Lebow, Katherine. Unfinished Utopia; Nowa Huta, Stalinism and Polish society, 1949-56, Cornell University Press, 2013.
[30] Lichończak-Nurek, Grażyna (Ed.) Kraków, europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257 1791, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2007.
[31] Łukacz, Marek. “Średniowieczne domy lokacyjnego Krakowa”, Technical Transaction, 7-A, (2011): 67—98.
[32] Łukacz, Marek. „Geneza ukształtowania się najczęściej realizowanego typu kamienicy krakowskiej”, Wiadomości Konserwatorskie 14 (2003): 11—20.
[33] MacCanell, Daniel. Oxford, Mapping the City, Edinburgh: Birlinn Limited, 2016.
[34] Minton. Anna. Ground control. Fear and happiness in the twentieth-first-century, London: Penguin Books, 2012.
[35] Motak, Maci,ej. Outline of the history of the urban development of Krakow Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2018.
[36] Muthesius, Stefan. The English terraced house, New Haven: Yale University Press., 1982.
[37] Nitz Hans J. “Medieval towns with grid plans and central market place in east-central Europe: origins and diffusion in the early-thirteenth century” Urban Morphology 5.2 (2001): 81-102.
[38] Nowakowski, Maciej and Barbara Bańkowska. Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010), Warszawa: Oficyna Naukowa, 2013.
[39] Reimer, Mario and Panagiotis Getimis, Hans Blotevogel. Spatial Planning systems and practices in Europe. A comparative perspective on continuity and change, London, New York: Akademie fur Raumforschung und Landesplanung, Routledge, 2014.
[40] Ryser, Judith and Teresa Franchini (Eds.) International manual of planning practice (International Society of City and Regional Planners – ISOCARP, Hague), 2015.
[41] Samuels Ivor and Anna A. Kantarek. “Streets are Not Enough: The Introverted Block as a Neglected Type” Focus: Vol. 15: Iss. 1, Article 16, (2019): 73-81.
[42] Sharp, Thomas. Oxford Replanned , London: Architectural Press for Oxford City Council, (1948).
[43] Swadźba, Stanisław. “System gospodarczy Polski w latach 1918-2018” Optimum. Economic Studies 1(95), (2019): 19-31
[44] Szczerek, Eliza. “Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta” (unpublished PhD thesis, Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej) Kraków, 2017.
[45] Szczerek, Eliza. “Loss of Potential: Large-Panel Housing Estates – Czyzyny Case, IOP” Conference Series: Materials Science and Engineering 471, 2019.
[46] Tobiasz, Mieczysław. Fortyfikacje dawnego Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973.
[47] Włodarczyk, Małgorzata. Modernizm 1956-1970 w Krakowie. Dziedzictwo. Przykłady. Uwarunkowania. Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich, 2019.
[48] Wyrozumski, Jerzy (Eds.) Narodziny Nowej Huty. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1999.
[49] Ziobrowski, Zygmunt „Spatial Planning in Poland” In Teixeira J., A Centary of Spatial Olanning in Europe, Bruxelles: Osman Publishing, ECTP-CEU, (2013): 241-247.
[50] Żaki, Andrzej. “Archeologia Krakowa: niektóre problemy naukowe i konserwatorskie” Warszawa: Ochrona Zabytków 8/4 (31), (1955): 244-251.
Online sources
[1] Bąkowski Klemens (1911) Dzieje Krakowa, Kraków, Spółka Wydawnicza Polska w Krakowie, 1911 https://polona.pl/item/dzieje-krakowa,ODMzOTYzMQ/8/#info:metadata (accessed July 24, 2021).
[2] Commin. The Baltic Spatial Conceptshare (n.d.) National Glossary POLAND.Central Polish spatial development and planning term, Baltic Sea Region, INTERREG III B https://www.yumpu.com/en/document/read/38247798/national-glossary-poland-central-polish-spatial-commin/25 (accessed July 10, 2021).
[3] Chance Eleonore, Colvin Christina, Cooper Janet, Day, C.J. Hassall Tom, Jessup Mary and Selwyn Nesta (1979) A History of the County of Oxford: Volume 4, the City of Oxford, In Crossley Alan and Elrington C. R. (Eds.) London, British History Online
http://www.british-history.ac.uk/vch/oxon/vol4 (accessed August 8, 2021).
[4] Eurostat (2018) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Distribution_of_the_population_by_type_of_dwelling,_2018_(%25)_LCIE20.png (accessed January 14, 2021).
[5] Halligan Liam, It’s time to get building (2016) https://liamhalligan.com/2016/11/07/interview-sajid-javid-its-time-to-get-building/ (accessed December 14, 2020).
[6] http://www.bartonparkoxford.com (accessed December 14, 2020).
[7] https://rynekpierwotny.pl/deweloperzy (accessed July 28, 2021).
[8] https://www.morizon.pl/blog/rynek-nieruchomosci-w-polsce--statystyki/ (accessed December 14, 2020).
[9] Jamroz Józef Stanisław (1955) Gotycka kamienica krakowska, In Ochrona Zabytków 8/4 (31), 221-236 file:///C:/Users/ATA/AppData/Local/Temp/Ochrona_Zabytkow-r1955-t8-n4_(31)-s221-236.pdf (accessed July 24, 2021).
[10] Jeżak Janusz et al. (2011) Wielokryterialna analiza dziewiętnastu osiedli zabudowy blokowej położonych na terenie gminy miejskiej Kraków, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
[11] http://krakow.pl/data/rewitalizacja/27322_0.pdf?_ga=2.215553175.1493373292.1627118847-698447205.
1627118846 (accessed July 24, 2021).
[12] Kantarek Anna Agata (2016) Mass Housing Estates. Poland. What next?, unpublished presentation In Habitat III – Regional Meeting, Europe, Prague, Czech Republic https://docplayer.pl/44898869-Mass-housing-estate-poland-what-next.html (accessed July 10, 2021).
[13] Kantarek Anna Agata and Samuels Ivor (2017) Nowa Huta , Krakow Poland: old urbanism, new urbanism ? In Conference proceedings ISUF 2017 Valencia, http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ISUF/ISUF2017/paper/viewFile/6463/3550
[14] Krasnowolski Bogusław (2008) Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia miast małopolskich od doby lokacyjnej po współczesność jako wyraz przeobrażeń funkcjonalnych, In Kultura i Polityka: zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 4
[15] https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n4/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n4-s9-33/Kultura_i_Polityka_zeszyty_naukowe_Wyzszej_Szkoly_Europejskiej_im_ks_Jozefa_Tischnera_w_Krakowie-r2008-t-n4-s9-33.pdf (accessed July 24, 2021).
[16] Łukacz Marek (1992) Przemiany przestrzenne krakowskiej działki lokacyjnej do połowy XVII wieku, unpublished PhD thesis, Cracow University of Technology, Krakow.
[17] https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/32597/file/suwFiles/LukaczM_SredniowieczneDomy.pdf (accessed July 24, 2021).
[18] Ministry of Housing Communities and Local Government, National Planning Policy Framework, London, UK Government Publications, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/national-planning-policy-framework--2
[19] (accessed August 10, 2020).
[20] MSIP KRAKÓW (City System of Spatial Information) https://msip.um.krakow.pl (accessed July 26, 2021).
[21] Oxford City Council, 100 years of Council Housing in Oxford, Oxford City council , 2020
[22] https://www.oxford.gov.uk/news/article/1636/100_years_of_council_housing_in_oxford (accessed June 10, 2021).
[23] Perkins Anne (2018) The housing crisis will not be solved by curbing speculation alone, The Guardian https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/28/housing-crisis-not-solved-speculation-alone-ippr-land-prices (accessed December 14, 2020).
[24] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (2014) https://www.bip.krakow.pl/?id=48 (accessed December 14, 2020).
[25] Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2019/2020
[26] https://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-sygnalne/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-wojewodztwie-malopolskim-w-roku-akademickim-20192020,1,14.html (accessed August 17, 2021).
[27] Ustawa o planowaniu https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030800717/U/D20030717Lj.pdf (accessed August 17, 2021).
[28] www.krakow.pl
[29] https://www.krakow.pl/aktualnosci/235436,26,komunikat,ponad_14_milionow_turystow_odwiedzilo_krakow.html (accessed August 17, 2021).
[30] www.oxford.gov.uk
[31] https://www.oxford.gov.uk/info/20124/economy/454/economic_statistics (accessed July 10, 2021).