Przestrzeń, architektura, natura w wybranych kwartałach zabudowy mieszkaniowej Krakowa – charakterystyka istotnych tendencji w projektowaniu dzisiejszej architektury mieszkaniowej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Przemysław Bigaj
Yulia Ivashko

Abstrakt

Tematem artykułu są wybrane kwartały zabudowy mieszkaniowej zrealizowane w okresie ostatnich dwóch dekad w Krakowie. Celem artykułu jest wskazanie i scharakteryzowanie istotnych tendencji w projektowaniu dzisiejszej zabudowy kwartałowej wielorodzinnej ze szczególnym wskazaniem roli zagadnień przestrzeni, architektury i natury w kształtowaniu współczesnego środowiska mieszkaniowego. Podstawowymi metodami badawczymi są analizy i studia wybranych przypadków.
Wyniki badań wskazują na istotne cechy form dzisiejszej zabudowy kwartałowej. Spostrzeżenia i wnioski podsumowujące te tendencje projektowe pozwalają prognozować dalsze kierunki rozwoju idei kwartału zabudowy mieszkaniowej dla Krakowa w niedalekiej przyszłości.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
BigajP. i IvashkoY. (2022) „Przestrzeń, architektura, natura w wybranych kwartałach zabudowy mieszkaniowej Krakowa – charakterystyka istotnych tendencji w projektowaniu dzisiejszej architektury mieszkaniowej”, Środowisko Mieszkaniowe, 37(37), s. 62-73. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/475 (Udostępniono: 20styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Bradecki, T., red., 2019, Studium współczesnych zespołów mieszkaniowych. Wybrane realizacje w Polsce w latach 2003-2016, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[2] Gehl, J., 2009, Życie między budynkami, Kraków: Wydawnictwo RAM.
[3] Głuchowski, M., 2015, Ku współczesnemu kwartałowi architektury mieszkaniowej. Poszukiwanie przestrzeni przyjaznej w architekturze mieszkaniowej, rozprawa doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. D. Kozłowski, Kraków: Wydział Architektury Politechnika Krakowska.
[4] Pallado, J., 2014, Zabudowa wielorodzinna: Podstawy projektowania, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[5] Pallado, J., 2016, Typologia zabudowy wielorodzinnej: Teoria, dydaktyka, praktyka, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[6] Twardoch, A., 2019, System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego, Warszawa: Bęc Zmiana