Mazurski model współczesnego regionalizmu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących spojrzenia mieszkańców Mazur na współczesny kształt budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i przeznaczonego na turystykę w ich regionie. Wnioski z badań posłużyły jako punkt wyjścia do przygotowania propozycji projektowych współczesnych założeń krajobrazowo mieszkalnych z wykorzystaniem domów na wynajem, czy gospodarstw agroturystycznych. Dyplomowe prace inżynierskie studentów architektury są odpowiedzią na preferencje formalne mieszkańców. Zakres czasowy części opartej na badaniu ankietowym dotyczy XXI wieku, a części dotyczącej analiz archetypu sięga wieku XVII.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Jagiełło-KowalczykM. (2021) „Mazurski model współczesnego regionalizmu ”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(34), s. 112-119. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/442 (Udostępniono: 20styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Lella, T., 2008, Tożsamość regionu – współczesna architektura Warmii i Mazur, Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn.
[2] Zagroba, M., Pawłowicz J., 2014, Tradycjonalizm w architekturze wiejskiej Warmii i Mazur, w: Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro, Kormorany, str. 13– 24
[3] Storz, K., 2011, Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
[4] Mazur, A., Marta, M., 2012, Edukacja społeczności Warmii i Mazur w procesie kształtowania wizerunku wsi, w: Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, VIII/2, str. 61-68.
[5] Odendaal, N., Everyday urbanisms and the importance of place: Exploring the elements of the emancipatory smart city, 2021, w: Urban Studies, Vol. 58, 3, str. 639 – 654.
[6] Avsec, S., Jagiełło-Kowalczyk, M., Investigating Possibilities of Developing Self-Directed Learning in Architecture Students Using Design Thinking, 2021, w: Sustainability, 13, 4369. Dostępny w: https://www.mdpi. com/journal/sustainability, data dostępu 03.2021.
[7] Zhang, X., Melbourne, S., Sarkar, Ch., Chiaradia, A., Webster, Ch., Effects of green space on walking: Does size, shape and density matter?, 2020, w: Urban Studies, Vol.57, 16, str. 3402 – 3420.
[8] Sigler, T., Wachsmuth, D., New directions in transnational gentrification: Tourism-led, state-led and lifestyle-led urban transformations, 2020, w: Urban Studies, Vol. 57,15, str. 3190 – 3201.
[9] González Santa Cruz, F., Moral-Cuadra, S., López-Guzmán, T., Analysis of the Motivation and Satisfaction of Tourists in Relation to an Intangible Cultural Heritage: Fiesta de los Patios, Cordoba, Spain, 2019, w: Heritage & Society, Vol. 12, str. 26-40. [10] Chmielewski, W. J. 2017, Regionalizm współczesnej architektury reakcją na procesy globalizacji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.