Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej wpisującej się w zasady ochrony terenu i pozyskiwania rezerw przestrzeni we współczesnym mieście

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stanisława Wehle-Strzelecka
Monika Strzelecka-Seredyńska

Abstrakt

Celem pracy jest zaprezentowanie problemów architektoniczno-urbanistycznych związanych z kształtowaniem zabudowy mieszkaniowej zharmonizowanej ze środowiskiem naturalnym w obliczu postępujących na świecie i w Europie procesów urbanizacji i degradacji tego środowiska. Skoncentrowano się na wyodrębnieniu działań na rzecz zrównoważonego modelu życia w mieście, a szczególnie na rozwiązaniach służących ograniczania kosztów urbanizacji. Należą do nich, m.in. koncepcje kształtowania zabudowy mieszkaniowej podporządkowane ochronie terenu i pozyskiwaniu wszelkich jego rezerw w istniejącej miejskiej zabudowie. Przedstawione przykłady wpisują się w idee rozwoju miasta na zasadzie ekosystemu oraz promowane współcześnie procesy służące reurbanizacji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Wehle-StrzeleckaS. i Strzelecka-SeredyńskaM. (2021) „Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej wpisującej się w zasady ochrony terenu i pozyskiwania rezerw przestrzeni we współczesnym mieście ”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(34), s. 90-95. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/440 (Udostępniono: 22styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Jakubczyk-Gryszkiewicz, J.,2012, w: Liszewski, S., red. Geografia urbanistyczna, Warszawa: PWN.
[2] Grzeszczak, J., 1996, Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy zachodniej, Warszawa: PAN.
[3] Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, 2011, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Bruksela
[4] Nowa Karta Ateńska. Wizja miast XXI wieku, 2003, Lizbona
[5] Strzelecka-Seredyńska, M., 2017, Kształtowanie środowiska życia osób starszych i jego relacji z otoczeniem na przykładzie Kopenhagi, w: Czasopismo Techniczne 10 (114), Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
[6] Strzelecka-Seredyńska, M., 2018, Sustainable residential housing for senior citizens – contemporary projects, MATEC Web of Conferences, ECCE ,vol 174
[7] Strzelecka-Seredyńska, M., 2020, Kształtowanie środowiska życia osób starszych we współczesnym mieście (praca doktorska)
[8] Wehle-Strzelecka, S., 2014, Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
[9] Wehle-Strzelecka, S., 2018, Contemporary built environment in the context of evolution of energy- efficient solutions in architecture, MATEC Web of Conferences, ECCE, vol 174
[10] Wehle-Strzelecka, S., 2018, Współczesne miasto europejskie – wyzwania, perspektywy i wizje rozwoju, Lwów, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu „Lwowska Politechnika”, seria Architektura, nr 895
[11] Uytenhaak, R., 2008, Cities full of space qualities of density, Rotterdam: 010 publishers