Aktualne tendencje w projektowaniu żłobków i przedszkoli i ich wpływ na rozwój dzieci. Studium wybranych realizacji z uwzględnieniem dostępu do przyrody

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Weronika Krauze

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę architektury współczesnych żłobków i przedszkoli oraz zwrócono uwagę na ich dostęp do przyrody i zieleni na podstawie analizy istniejących obiektów w Polsce oraz wybranych obiektów europejskich i azjatyckich. Opisano podstawowe założenia teoretyczne dotyczące potrzeb dziecka w aspekcie architektury oraz kontaktu z naturą, które zestawiono z realiami panującymi w tego typu inwestycjach. Przedstawiono najczęstsze i najbardziej istotne cechy dominujące architekturę żłobków i przedszkoli a także jej otoczenie oraz poddano analizie w kontekście rzeczywistych potrzeb dla danej kategorii wiekowej. Podjęto próbę oceny najczęstszych czynników przyrodniczego wyjałowienia terenów przedszkolnych oraz nakreślono zagrożenia jakie niesie ze sobą kontynuowanie takiego podejścia. Przyjęte metody badań obejmowały m.in. analizę opracowań naukowych z zakresu architektury, psychologii i kognitywistyki oraz obserwacje i eksperymenty wśród grupy docelowej (dzieci z przedziału wiekowego 3-5 lat).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
KrauzeW. (2021) „Aktualne tendencje w projektowaniu żłobków i przedszkoli i ich wpływ na rozwój dzieci. Studium wybranych realizacji z uwzględnieniem dostępu do przyrody ”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(34), s. 78-89. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/439 (Udostępniono: 20styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Alexander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., Fiksdahl – King I., Angel S. (2008) Język wzorców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
[2] Blakemore, S.J. i Frith, U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
[3] Galderisi S., Heinz A., Kastrup M., Beezhold J., Sartorius N., 2017, Propozycja nowej definicji zdrowia psychicznego, Psychiatria Polska [online], 51(3): 407–411, Dostępny w : http://psychiatriapolska.pl/ uploads/images/PP_3_2017/407Galderisi_PsychiatrPol2017v51i3. pdf , [dostęp: 19.04.2021r.]
[4] Harwas-Napierała B. , Trempała J. (2014) Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
[5] Klichowska A. (2013) Architektura i funkcje ogrodu przedszkolnego w opiniach nauczycieli w: Studia Edukacyjne, 2013, nr 26, Wydawnictwo Naukowe UAM < https://repozytorium.amu.edu.pl/ bitstream/10593/10112/1/317-336.pdf > [dostęp:10.02.2021]
[6] Louv R. (2014) Ostatnie dziecko lasu. Warszawa. Wydawnictwo Mamania
[7] Marshall, C. (2017) Montessori education: a review of the evidence base. npj Science Learn 2, 11 [dostęp : 19.04.2021 ]
[8] Mohammadi M. , Deimary N. (2017) Architecture and its impact on children’s happiness and satisfaction in the sport spaces, Journal of Engineering and Applied Sciences, 12: 3441-3445, [dostęp: 09.04.2021r.]
[9] Pallasmaa J. (2012) Oczy skóry, architektura i zmysły. Kraków. Instytut Architektury
[10] Skibska J. (2015) Neuroplastyczność mózgu wsparciem rozwojowym dziecka we wczesnym dzieciństwie w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika [ dostęp 10.02.2021 ]
[11] Starzyk A. (2017) Barwa w architekturze dla dzieci jako element kształtowania przyjaznych wnętrz, w Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, < http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element. desklight-f28ae942-a893-4ef2-adf4- 867d546b7402> [dostęp 13.02.2021r.]
[12] Stegelin, D. A. (2003). “Application of the Reggio Emilia approach to early childhood science curriculum”. Early Childhood Education Journal, 30(3), 163-169. [dostęp: 19.04.2021r.]
[13] Tillmann S., Tobin D., Avison W., Gilliland J. (2018) „Mental health benefits of interactions with nature in children and teenagers: a systematic review J Epidemiol Community Health 2018; [dostęp: 09.04.2021r.]
[14] Wells N., and Lekies K. (2006) “Nature and the Life Course: Pathways from Childhood Nature Experiences to Adult Environmentalism.” Children, Youth and Environments, vol. 16, no. 1, 2006, pp. 1–24. JSTOR, . [dostęp:17.04.2021]
[15] WHOQOL Group. The World Health Organisation quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the world health organisation. Soc. Sci. Med. 1995; 41: 1403–1409. [dostęp: 21.04.2021 r.]
[16] Williams M.A. (2013) “Securing Nature’s Future”, [dostęp:19.04.2021]