O wybranych przestrzeniach mieszkalnych funkcjonujących współcześnie w miejskim krajobrazie kulturowym

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joanna Olenderek
Maciej Olenderek

Abstrakt

Autorzy artykułu opisują wybrane przykłady przestrzeni mieszkalnych ukształtowanych i zrealizowanych w XX i XXI wieku a funkcjonujących do obecnych czasów w krajobrazie miast. Starają się wyjaśnić i ocenić odniesienia do filozofii ich budowania i etyki projektowania. Szczególnie zwracają uwagę na procesy manipulacji a zachowania szacunku do natury i otwartych przestrzeni. Zostało to przedstawione na przykładach międzywojennych historycznych osiedli w Łodzi im. Mątwiłła Mireckiego i Werkbundu we Wrocławiu oraz miasta ogrodu Zlin firmy Bata. Fabryka butów Baty zmieniła wygląd całego miasta, które stało się sprawnie funkcjonującą przestrzenią, z precyzyjnie zaprojektowaną architekturą warunkującą każdy aspekt życia. Okres powojennej myśli urbanistycznej przedstawiono na wzorze osiedla Sadów Żoliborskich oraz nowatorskiej idei lat 70-tych na przykładzie konkursu na osiedle Ursynów w Warszawie. Odniesiono się do idei miasta ogrodu i jego odsłony w latach 80-tych poprzez tworzenie zielonych, otwartych osiedli w zabudowie niskiej i dywanowej w ramach zleceń rządowych. Wprawdzie te idee nie były zrealizowane ale pozostawała myśl i pragnienie. Poszanowanie terenów zieleni o zasadniczym znaczeniu dla charakteru miejsca zaprezentowano na przykładzie zespołu domów pasywnych w Konstantynowie Łódzkim czy osiedla Aspern w Wiedniu, sposobu ich procedowania i tworzenia. Zwrócono uwagę na rangę poszanowanie wartości krajobrazowych, wyjaśniono zależności pomiędzy przestrzenią, architekturą a naturą. Podjęto próbę znalezienia priorytetowych o kapitalnym znaczeniu elementów gry przestrzennej dla zachowania wartości nadrzędnych dla środowiska naturalnego i architektury.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
OlenderekJ. i OlenderekM. (2021) „O wybranych przestrzeniach mieszkalnych funkcjonujących współcześnie w miejskim krajobrazie kulturowym ”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(34), s. 58-77. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/438 (Udostępniono: 22styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Pokluda, Z., 2009, Old and New Zlín: The Transformation of a City, The Baťa Phenomenon: Zlín Architecture 1910-1960.
[2] Redzinska, K., & Jedraszko-Macukow, M., 2013, Osiedla” Aspern Seestadt” w Wiedniu i” Miasteczko Wilanów” w Warszawie w świetle idei zielonej infrastruktury. Problemy Ekologii Krajobrazu, 36, s. 73-84.
[3] Tatarkiewicz, W., (1982). Dzieje sześciu pojęć: Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. Wyd. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
[4] Samorząd Miasta Łodzi, 1938, Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego w latach 1933-1937, dostępny w: https://fbc.pionier.net.pl/search#q=dc_ description%3A(%22Tyt.ok%C5%82.%3A%20Samorz%C4%85d%20 Miasta%20%C5%81odzi%20w%20latach%201933-1937.%20Sprawozdanie%20z%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20Zarz%C4%85du%20Miejskiego%20w%20%C5%81odzi.%20Rok%20wyd.%201938.%22), dostęp: 10 02 2021.
ŹRÓDŁA INTERNETOWE:
[1] Sady Żoliborskie kolonia I – Powojenny Modernizm [online], http://cargocollective.com. [Dostęp 20.04.2021]. Dostępny w: http://cargocollective.com/ powojennymodernizm/Sady-Zoliborskie-kolonia-I.
[2] Plan osiedla – Nowe Żerniki (WUWA2) – Wrocław – oficjalny serwis modelowego osiedla [online]. Nowe Żerniki (WUWA2) | Oficjalny serwis modelowego osiedla. [Dostęp 20.04.2021]. Dostępny w: https://nowezerniki.pl/idea/ plan-osiedla/ [3] Communication of the EU Commission, An SME Strategy for a sustainable and digital Europe, [online], https://www.ace-cae.eu/ [Dostęp 20.04.2021]. Dostępny w: https://www.ace-cae.eu/services/news/?tx_ ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2151&cHash=aca e2bfd0fd174d95c3a938f5e60e489
INNE DOKUMENTY:
[1] Ratusz w Wiedniu( marzec 2004) folder informacyjny z ankietą skierowaną do mieszkańców Wiednia – ogólna propozycja programowa dotycząca ich oczekiwań.