Los Angeles: miasto ruchomych obrazów

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Beata Malinowska - Petelenz

Abstrakt

Dla Europejczyka fascynacja Ameryką ma charakter zauroczenia dziwacznością. Przejawia się ona w rzeczywistości stanowiącej ponowoczesną mieszaninę fragmentarycznych doznań, które manifestują się w obrazie zarówno wielkich miast amerykańskich jak i architekturze przydrożnej. Autorka poddaje analizie horyzontalnie rozciągnięte Los Angeles jako żywiołowe widowisko ruchu ulicznego. Pomimo powstających wciąż nowych ikonicznych dzieł architektury, bezkształtność, amorficzność i rozproszenie formacji przestrzennych tego miasta nie pozwalają na prawidłowe odczytanie jego struktur. Z badań autorki wysuwa się wniosek, iż nie budynki czy historyczne miejsca, lecz właśnie ruch uliczny i system autostradowy stanowią głównie o charakterze tego miasta, którego wizerunek utrwaliło wielkie kino.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Malinowska - PetelenzB. (2021) „Los Angeles: miasto ruchomych obrazów ”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(34), s. 5-18. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/434 (Udostępniono: 20styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Baudrillard, J., 1998, Ameryka, tłum. R. Lis, Warszawa.
[2] Angel, S., Blei, A. M., 2016, The spatial structure of American cities: The great majority of workplaces are no longer in CBDs, employment subcenters, or live-work communities, w: Cities, 51, s. 21–35.
[3] Twardowski, M., 2016, Cities of Los Angeles, w: Arenas R., B., Gyurkovich M. red. Back to the Sense of the City : 11th VCT International monograph book, Krakow, s. 681-698.
[4] Garreau, J., 1991, Edge city: Life on the New Frontier, New York: Anchor Books.
[5] Szoska, M., 2014, Mistyka amerykańskich autostrad, Autoportret, 2[45].
[6] Lorens, P., 2013, Współczesne trendy zmian w strukturze i funkcjonowaniu miast, w: Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, s. 6–32.
[7] Lynch, K., 2011, Obraz miasta, Archivolta.
[8] Kelm, T., Architektura prerii i kanionów. Kształtowanie architektury proekologicznej w południowo-zachodnich regionach Ameryki Północnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
[9] Ballas, D., 2013, What makes a “happy city”?, w: Cities, 32, s. 39-55.
[10] Sudjic, D., 2017, Język miast, Kraków: Wydawnictwo Karakter.
[11] Włodek, P., 2018, Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
[12] Graham, W., 2016, Miasta wyśnione, Kraków: Wydawnictwo Karakter.
[13] Mouratidis, K., 2018, Compact city, urban sprawl, and subjective well-being, w: Cities, 92, s. 261–272.
[14] Jacobs, J., 2014, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
[15] Davis, M., 2002, Dead Cities, New York: The New Press.
[16] Daneshvari, A., 1998, Simulations and dissimulation in postmodern architecture The case of Los Angeles: chaos and the mythopoeic mind, w: Cities, 15, s. 173-183.
[17] Jasiński, A., 2012, Obrazy post-polis. Monografia ponowoczesnego miasta, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
[18] Rewers, E., 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków: Universitas.
[19] Weziak-Białowolska, D., 2016, Quality of life in cities – Empirical evidence in comparative European perspective, w: Cities, 58 , s. 87–96.
ŹRÓDŁA INTERNETOWE:
[1] Działoszyńska, M., 2017, Żyć i stać 104 godziny w korkach w Los Angeles [online], 20.02., dostępny w: https://wyborcza.pl/7,75399,21397898,zyc-i-stac-104-godziny-w-korkach-w-los-angeles.html; dostęp: 24.02.2021