Kreacje architektoniczne w środowisku mieszkaniowym

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wacław Seruga

Abstrakt

Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniom związanym z kreacją architektoniczną w środowisku mieszkaniowym w dwóch dekadach rozwoju architektury XXI wieku oraz w przyszłości. Na pierwszy plan współczesnych kreacji przestrzeni miejskiej wysuwa się piękno, plastyka i kompozycja. Powstają nowe wizje i kreacje architektoniczne, indywidualnie kształtowane o oryginalnych formach, wskazując nowe kierunki kształtowania przestrzeni i rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych teraz i w niedalekiej przyszłości, tworząc optymalne warunki dla egzystencji społeczeństwa w środowisku mieszkaniowym.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
SerugaW. (2020) „Kreacje architektoniczne w środowisku mieszkaniowym”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(33). Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/401 (Udostępniono: 13sierpień2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Mieszkowski Ł., 2020, Druga fala hiszpanki przyszła jesienią. Najbardziej śmiercionośny miesiąc w historii ludzkości, Gazeta Wyborcza [online], dostępny w: https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,26477747,druga-fala-hiszpanki-przyszla-jesienia-najbardziej.html (data dostępu 12.2020 r.)
[2] Seruga W., Architektura kontekstu; monografia Architektura 1/2014 Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014 r.
[3] Seruga W., Architektura mieszkaniowa XXI wieku, Nasza Politechnika nr 6-7-8 2020 str.33-35, Miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
[4] Seruga W., Eksperymenty i poszukiwania w kształtowaniu współczesnych przestrzeni miasta [w:] Architektura Kielc, Teraźniejszość i perspektywa jutra; rozdział w monografii Architektura 8, str.189–204, Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2019 r.
[5] Seruga W., Kreacje architektoniczne w miejskiej przestrzeni, [w:] Architektura Kielc, Teraźniejszość i perspektywa jutra; rozdział w monografii Architektura 8, str.175-188, Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2019 r.
[6] Seruga W., O architekturze mieszkaniowej XXI wieku – uwag kilka [w:] Kompozycja w architekturze, Środowisko Mieszkaniowe / Housing Environment nr 15 / 2015, str.33-35, Wydawnictwo KKŚM WA PK, Kraków 2015 r.
[7] Wajrak, A., 2019, Można powstrzymać katastrofę klimatyczną. Uratują nas drzewa, Gazeta Wyborcza [online], dostępny w: https://wyborcza.pl/7,75400,24965825,mozna-powstrzymac-katastrofe-klimatyczna-ziemi-uratuja-nas.html (data dostępu: 12.2020 r.)