Analizy Space Syntax wobec zjawiska segregacji społecznej i izolacji przestrzennej obszarów mieszkaniowych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Justyna Olesiak

Abstrakt

W wielu obszarach miejskich widoczna jest skrajna segregacja przestrzeni publicznej oraz fakt, że wiele dzielnic mieszkaniowych jest przestrzennie odizolowanych od miasta jako całości. Ponieważ tradycyjne metody analiz urbanistycznych dają słabe wytyczne w tym kontekście, podjęta zostanie próba ujęcia problemu i odmiennego podejścia do segregacji w projektowaniu urbanistycznym.
Niniejszy artykuł bada, w jaki sposób teorie i metody analizy Space Syntax mogą przyczynić się do stworzenia bardziej dopracowanych opisów relacji przestrzennych w różnych dzielnicach i całym mieście. Przyjęto metodę badawczą: analizę literatury fachowej (krajowej i zagranicznej) oraz dostępnych publikacji.
Analiza urbanistyczna oparta na teorii Space Syntax umożliwia wykazanie zasadniczych różnic strukturalnych między dzielnicami i określenie wpływu form urbanistycznych na zalety przestrzenne różnych obszarów miasta. Otwiera to nowe możliwości rozwiązania problemu segregacji w zakresie projektowania urbanistycznego oraz sformułowanie bardziej skutecznych interwencji antysegregacyjnych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
OlesiakJ. (2020) „Analizy Space Syntax wobec zjawiska segregacji społecznej i izolacji przestrzennej obszarów mieszkaniowych”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(33). Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/398 (Udostępniono: 22styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Grzegorczyk A., Jaczewska B., 2016, Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na obszarach metropolitalnych Polski, Niemiec i Francji, Uniwersytet Warszawski.
[2] Harvey D., 2012, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
[3] Legeby A., 2009, Accessibility and Urban Life Aspects on Social Segregation, W: D. Koch, J. Steen, red. Proceedings of the 7th International Space Syntax Symposium, Stockholm: KTH.
[4] Legeby A., 2010a, From Housing Segregation to Integration in Public Space. A Space Syntax Approach Applied on the City of Södertälje, Journal of Space Syntax, Vol. 1, Issue 1, s. 92-107.
[5] Legeby A., 2010b, Urban Segregation and Urban Form: From residential segregation to segregation in public space, Stockholm: KTH.
[6] Marcińczak S., 2013, Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Tallin na początku XXI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
[7] Nes van A., Rueb, L., 2009, Spatial Behaviour in Dutch Dwelling Areas How Housing Layouts Affects the Behaviour of its Users. W: D. Koch, J. Steen, red. Proceedings of the 7th International Space Syntax Symposium, Stockholm: KTH.
[8] Paprzyca K., 2013, Przyszłość środowiska mieszkaniowego – modele niezgody, Housing Environment, nr 12, s. 49-52.
[9] Szczepańska J., 2011, Demokracja przez projekt? - wykorzystanie teorii >space syntax< do zrozumienia współobecności różnych użytkowników w przestrzeni publicznej, Warszawa.
[10] Stankiewicz K., 2011, Segregacja społeczno-przestrzenna miasta. Getta biedy i luksusu na przykładzie wybranych dzielnic Katowic, Kraków.
[11] Tota P., 2017, Miasto inteligentne – miasto dostępne. Nowoczesne technologie miejskie w kontekście projektowania uniwersalnego, Housing Environment, nr 19, s. 4-12.
[12] Vaughan L., Chatford Clark D. L., Sahbaz O., Haklay M., 2005, Space and Exclusion: Does Urban Morphology Play a Part in Social Deprivation?, Area, nr 37, s. 402-412.
[13] Vaughan L., Hillier B., 2007, The spatial syntax of urban segregation, Progress in Planning, nr 67 (3), s. 205–294.
[14] Zuziak Z., 2015, Idea miasta i teorie planowania / The Idea of the City and Planning Theories, Technical Transactions, Architecture, 12-A/2015, s. 9-27.