Teatr tymczasowy – signum temporis

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Krzysztof Smoliński

Abstrakt

Tymczasowość to odmiana pożądanej cechy zmieniającej się rzeczywistości, jednak nie oznacza ona peryferyjnego znaczenia i niskich walorów estetycznych. Wręcz przeciwnie. W ramach prowadzonych badań związanych z przejawami koherencji po roku 2000, autor dokonuje przeglądu architektury teatrów w tym właśnie aspekcie. W obszarze teatru tymczasowość skłania twórców do bardzo odważnych poszukiwań formalnych, do innowacyjnych i niestandardowych rozwiązań stanowiących wyraźne znaki w przestrzeni. Intencja twórcza oparta na założeniu tymczasowości daje możliwość swojej krystalizacji nawet w formie pewnych kontrowersyjnych rozwiązań, które nie byłyby do przyjęcia w konwencji architektury nie tymczasowej. Osiągnięta forma staje się bardziej atrakcyjna, wyraźna, wręcz krzykliwa, mówiąca językiem współczesnej percepcji (czasami krótkotrwałym), a tym samym jest intrygująca i wzbudzająca ciekawość. Element tymczasowości to też pretekst do projektowania zrównoważonego. Ograniczone z reguły koszty przy tego typu inwestycjach ograniczają możliwości zaawansowanych technologii, co sytuuje te obiekty w nurcie low-tech. Tymczasowość i nietrwałość jako idea, stanowią rodzaj współczesnej ekspresji. Są one wyrazem swoiście pojmowanej mobilności – odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalności obecnej rzeczywistości.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
SmolińskiK. (2020) „Teatr tymczasowy – signum temporis”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(33). Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/397 (Udostępniono: 22styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Arch Daily, Willow Theatre / Tim Lai Architect + Brad Steinmetz Stage Design. Dostępny w: https://www.archdaily.com/440635/willow-theater-tim-lai-architect-brad-steinmetz-stage-design?ad_medium=gallery, (dostęp 23.03.2020)
[2] Coop Himmelb(l)au. Dostępny w: http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/pavilion-21-mini-opera-space/,(dostęp 23.03.2020)
[3] Encyklopedia. Dostępna w: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/architektura;3870803.html (dostęp 23.03.2020)
[4] Gierbienis M., 2018, Ulotność. Teatr w architekturze tymczasowej, W: J. Flizikowski, red. Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku architektura teatru, Bydgoszcz Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego,
[5] Hynes R., Dezeen, 2009, Pavilon 21 Mini Opera Space by Coop Himmelb(l)au . Dostępny w : https://www.dezeen.com/2009/11/17/pavilion-21-mini-opera-space-by-coop-himmelblau/, Tłumaczenie własne (dostęp 23.03.2020)
[6] Kozień-Woźniak M., Teatry interferencji współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,
[7] Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. .1623 ze zm.) art.3 par.5
[8]Public Delivery, 2019. Rem Koolhaas’s Prada Transformer Brilliant and odd. Dostępny w: https://publicdelivery.org/prada-transformer/ , (dostęp 23.03.2020)
[9] Taraszkiewicz A., Mażewska A, 2009, Firmitas inaczej, czyli gdy nietrwałość wyznacza nową jakość, Czasopisma Techniczne. Architektura R. 106z. 1-A,
[10] Witruwiusz, 1956, O architekturze ksiąg dziesięć, tł. K. Kumanecki. PWN,