Dom w mieście – w poszukiwaniu tożsamości współczesnych zespołów mieszkaniowych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

András Cseh
Patrycja Haupt

Abstrakt

Jaka jest przestrzeń dzisiejszych jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych na terenie miast? Jaki jest współczesny dom w mieście? Na podstawie analizy porównawczej realizacji zabudowy mieszkaniowej pierwszych dekad XXI wieku w Polsce i na Węgrzech wyróżniono cechy, które mogą budować tożsamość przestrzeni miejskiej. Jako tło badań posłużyły rozważania nad charakterem współczesnych terenów miast, strefy śródmiejskiej i peryferyjnej w zestawieniu od obszarów o ruralistycznym rodowodzie. Kierunki poszukiwań ukazano także na podstawie projektów studenckich realizowanych w ramach przedmiotu projektowanie architektoniczno-urbanistyczne jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych, jak również zabudow y jednorodzinnej. Wyniki badań wskazują, iż jest możliwe przeciwstawienie się unifikacji przestrzeni związanej z nadmiernym rozrostem stref peryferyjnych oraz globalizacji wynikającej ze swobody przepływu informacji i poszukiwaniu wartości architektury w lokalnym dziedzictwie.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
CsehA. i HauptP. (2020) „Dom w mieście – w poszukiwaniu tożsamości współczesnych zespołów mieszkaniowych”, Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), s. 97-101. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/363 (Udostępniono: 22styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Balló Zsófia, Dwellings and Housing Market in Hungary, 1990-2015, Procedia Engineering, Volume 161, 2016, Pages 2079-2087,ISSN 1877-7058, https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.675
[2] Dziura M., Człowiek w przestrzeni (ir)realnej, Filozoficznie, jesień 2006, http://www.filozoficznie.pl/3/32_M_Dziura_Czlowiek_w_przestrzeni_(ir)realnej.pdf, dostęp: 29.12.2019 r.
[3] Haupt P., Natural elements of composition in the space of housing complexes, Środowisko Mieszkaniowe – Housing Environment 2018, 24, s. 89-98
[4] Hierse Lin, Nuissl Henning, Beran Fabian & Czarnetzki Felix (2017) Concurring urbanizations? Understanding the simultaneity of sub- and re-urbanization trends with the help of migration figures in Berlin, Regional Studies, Regional Science, 4:1, 189-201, DOI: 10.1080/21681376.2017.1351886
[5] János Kocsis,. (2013). Urban Sprawl around Budapest, Hungary. 10.13140/2.1.4829.2642.
[6] Kapoor A., Sky Mirror. https://www.southbankcentre.co.uk/blog/sky-mirror-blue-2016-anish-kapoor, accessed: 28.04.2020.
[7] Mełges H., Architektoniczna strefa przejściowa między miastem a wsią,(na wybranych przykładach aglomeracji śląsko-krakowskiej, Czasopismo Techniczne, Architektura series b. 1A-/2007, p. 125-131.
[8] Sumlet W., Skala ludzka w architekturze i przestrzeni mieszkaniowej = Human scale in residential settlements, Wojciech Sumlet, Czasopismo Techniczne. Architektura = Technical Transactions. Architecture, 2012, Z. 7-A, s. 151-161.
[9] Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, PWN 1987.
[10] Wieruszewska M., Wieś – miasto. Opozycje, antagonizmy, splątane narracje, „Zeszyty wiejskie”, B.XXII, 2016, p.53-67.
Źródła internetowe:
[1] Distribution of the population in Hungary as of 2016, by dwelling type, https://www.statista.com/statistics/536517/distribution-of-thepopulation-in-hungary-by-dwelling-type/ (dostęp: 8.06.2020 r.)
[2] Distribution of the population in Poland as of 2015, by dwelling type, https://www.statista.com/statistics/536489/distribution-of-the-population-in-poland-by-dwelling-type/ (dostęp: 8.06.2020 r.)
[3] Więcej Polaków mieszka w mieszkaniach czy w domach?, https://www.forbes.pl/wiadomosci/wiecej-polakow-mieszka-w-mieszkaniach-czy-w-domach/qf7q1k7, (dostęp 8.06.2020 r.)
[4] Habitat Worldmap Hungary, https://habitat-worldmap.org/en/pays/europe/hungary/ (dostęp: 8.06.2020 r.)
[5] ArC2 Fabryka Projektowa, http://arc2.com.pl/mikmak-house/ (dostęp: 21.12.2019 r.)
[6] Realizacja domu o prostej bryle. Sztuka Architektury, https://sztuka-architektury.pl/article/13079/realizacja-domu-o-prostej-bryle,(dostęp: 21.12.2019 r.)
[7] Zaskakujący Living-Garden House w Katowicach Projektu Roberta Koniecznego i KWK Promes, Archinea, http://archinea.pl/living-garden-house-w-katowicach-robert-konieczny-kwk-promes/, (dostęp 21.12.2019 r.)
[8] Dom w kopalni. Bryla.pl, http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,9110568,Dom_w_kopalni,,ga.html, dostęp: 21.12.2009 r.
[9] H House, Budapesti Műhely. ArchDaily https://www.archdaily.com/276225/h-house-budapesti-muhely, (dostęp: 28.04.2020.)