Nowe muzeum w mieście. Zmiany w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym architektury współczesnych obiektów muzealnych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Justyna Derwisz

Abstrakt

Dynamiczny rozwój technologii komputerowych i systemów multimedialnych sprawił, że sposób czerpania wiedzy o otaczającym nas świecie się zmienił. Transformacjom poddały się i muzea, w których cyfrowe zasoby oraz ekspozycje multimedialne intensywnie wypierają dwudziestowieczne metody prezentacji oparte na pasywnej kontemplacji. Współczesne wystawy to nastawione na wywołanie określonych doświadczeń przestrzenie, atrakcyjne dla odbiorcy dzięki swojej immersyjności i interakcyjności, zastosowaniu multimediów i narracyjnej struktury. W artykule opisano zaobserwowane zmiany i tendencje w projektowaniu ekspozycji i budynków w odniesieniu do ewolucji instytucji muzealnych. Przedstawiono obiekty zrealizowane lub zaprojektowane w ciągu minionego dwudziestolecia ze szczególną uwagą poświęconą nowym muzeom w Polsce. Przeprowadzone analizy potwierdzają, iż obiekt muzealny – jego miejsce w przestrzeni miasta, architektoniczny projekt układu funkcjonalnego, stref wystawowych i aranżacji samych ekspozycji ewoluują równolegle do zmieniających się technologii i nowych potrzeb społecznych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
DerwiszJ. (2020) „Nowe muzeum w mieście. Zmiany w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym architektury współczesnych obiektów muzealnych”, Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), s. 72-81. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/361 (Udostępniono: 22styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Białkiewicz J.J., 2017, Muzeum Katyńskie na terenie Cytadeli Warszawskiej – obiekt historyczny w interpretacji nowoczesnej architektury muzealnej, w: Wiadomości Konserwatorskie 52/2017, pp. 59–73
[2] Gyurkovich M., 2013, Hybrydowe przestrzeniekultury we współczesnym mieście europejskim, Kraków: Wydawnictwo PK
[3] Gyurkovich M., 2018, New cultural buildings as catalysts for the transformation of public spaces – selected Polish examples, w: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August – 01 September, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Urban planning, architecture & design. Iss. 5.2, Urban studies, planning and development, STEF92 Technology Ltd, pp. 129–137
[5] Gyurkovich M., Sotoca A., 2018, Zieleń jako element kształtowania przestrzeni publicznych dedykowanych kulturze – wybrane przykłady, w: Housing Environment 24/2018, pp. 99–110
[6] Gyurkovich M., 2019, Polskie przestrzenie kultury: wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo PK
[6] Hochleiner J., Połom-Jakubowicz W., 2015, Wstęp, w: Hochleiner J., Połom-Jakubowicz W. (red), Funkcje Muzeum Współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, pp. 5–7
[7] Jagodzińska K., 2008, Dzielnice kultury – miasta w mieście. Przypadek Europy Środkowej, w: Kultura i Polityka, nr 4/2008, pp. 46–62
[8] Jasinski Ł., 2015, Jak opowiedzieć o kataklizmie? Koncepcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w: Hochleiner J., Połom-Jakubowicz W. (red.), Funkcje Muzeum Współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, pp. 25–32
[9] Kadłuczka A., 2010, Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej Podziemnego Muzeum Rynku Krakowskiego, w: Wiadomości Konserwatorskie 28/2010, pp. 9–17
[10] Kadłuczka A., 2011, Rynek Główny w Krakowie. Podziemne Muzeum i Sukiennice. Projekty r9stauracji, modernizacji i realizacja 2002–2010, Kraków: Naświetlarnia B1+
[11] Kruczek Z., 2015, Ocena jakości muzeum jako produktu turystycznego, w: Hochleiner J., Połom-Jakubowicz W. (red.), Funkcje Muzeum Współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, pp. 117–131
[12] Machcewicz P. Majewski P. 2008, Muzeum II Wojny Światowej. Zarys koncepcji programowej. Wokół idei Muzeum II Wojny Światowej, w: Przegląd Polityczny, 2008 nr 91–92
[13] Matusik A., 2018, Tożsamość stoczni – nowe obiekty kultury w poprzemysłowym krajobrazie Gdańska, w: Wiadomości Konserwatorskie 55/2018, pp. 16–23
[14] Mokras-Grabowska J., 2017, Nowe rekreacyjne przestrzenie miejskie w obiektach postindustrialnych i ich percepcja. Przykład kompleksu EC1 w Łodzi, w: Studia Periegetica nr 3(19)/2017, pp. 33–45
[15] Nieroba E., 2015, Prawodawca czy tłumacz? O zmieniającej się roli muzealnika we współczesnym świecie w: Hochleiner J., Połom-Jakubowicz W. (red.), Funkcje Muzeum Współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, pp. 45–52
[16] Pabich M., 2007, O kształtowaniu muzeum sztuki, Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu, Katowice: Muzeum Śląskie
[17] Pazder D., 2019, Applying the idea of creativity – creative syntax xas a tool of placemaking. Case study of the downtown area of Poznan in Poland, w: Technical Transactions, vol. 6/2019, pp. 63–80
[18] Rogińska-Niesłuchowska M., 2008, Współczesne muzeum jako miejsce i znak w przestrzeni miasta, w: Czasopismo Techniczne, Vol. R. 15., nr. z. 15 – Architektura z. 6-A, pp. 503–509
[19] Simon N. 2010, The Participatory Museum, Santa Cruz: Museum 2.0
[20] Siwiec K. Mazan L., 2010, Sukiennice. T2, Kraków: Oficyna wydawnicza Anabasis
[21] Sołtysiak M., 2015, Tożsamość muzeum, w: Hochleiner J., Połom-Jakubowicz W. (red.), Funkcje Muzeum Współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, pp. 11–16
[22] Ustawa s dn. 21 listopada 1996 o muzeach, Dz. U. 1997 nr 5 poz. 24, tekst jednolity z dn. 23 marca 2018 poz. 720
ŹRÓDŁA INTERNETOWE
[1] Archecon, 2019, Rynek Podziemny 2010 [online]. Dostępny w: https://arche-con.wixsite.com/studio/1st-project (dostęp 12.02.20)
[2] A&B, 2019, Z archiwum A&B — najlepsze polskie projekty ostatniego dziesięciolecia [online]. Dostępny w: https://www.architekturaibiznes.pl/muzeum-katynskie-w-warszawie,2729.html (dostęp 08.02.20)
[3] Archirama, 2017, Co o swoim projekcie Muzeum II Wojny Światowej mówią architekci z pracowni KWADRAT? [online]. Dostępny w:https://archirama.muratorplus.pl/architektura/co-o-swoim-projekcie-muzeum-ii-wojny-swiatowej-mowia-architekci-z-pracowni-kwadrat,67_4832.html (dostęp 08.02.20)
[4] Kwadrat Studio Architektoniczne, 2018, Muzeum II Wojny Światowej [online], Dostępny w: https://kwadrat-gdynia.pl/miiws/ (dostęp 09.02.20)
[5] Bryła, 2017, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku już otwarte! [online], Dostępny w: http://www.bryla.pl/bryla/7,85301,21536310,muzeum-ii-wojny-swiatowej-w-gdansku-juz-otwarte.html (dostęp 16.02.20)
[6] Bryła, 2017, Muzeum Katyńskie – jedyny polski obiekt na krótkiej liście nagrody Mies van der Rohe 2017 [online]. Dostępny w: http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,21323681,muzeum-katynskie-jedyny-polski-obiekt-na– -nagrody.html (dostęp 16.02.20)
[7] Wikipedia, 2007, Cytadela Warszawska [online]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cytadela_Warszawska (dostęp 08.02.20)
[9] EC1 Łodź – Miasto Kultury, Historia [online]. Dostępny w: https://ec1lodz.pl/historia-ec1 (dostęp 13.02.20)
[10] Ronet, 2010, Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną Muzeum Katyńskiego [online]. Dostępny w: https://www.a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=1866 (dostęp 10.02.20)