Miejska polityka mieszkaniowa – tereny dostępne warunkiem realizacji programów mieszkań dostępnych – nowelizacja ustawowa w Wiedniu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joanna Giecewicz

Abstrakt

Dostępność mieszkań jest ściśle powiązana z dostępnością terenów pod planowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W okresach kryzysowych występuje wzrost cen nieruchomości jako najpewniejszych lokat finansowych oraz spekulacje terenami. Mieszkalnictwo jest najważniejszym tworzywem miasta, a dostępność terenów pod tą zabudowę wpływa w sposób istotny na dostępność mieszkań. W wielu miastach europejskich wypracowano mechanizmy wymuszające budowę mieszkań dostępnych w różnych formułach prawno-administracyjnych. W sytuacjach kryzysowych okazały się one nieskuteczne. Proces wypracowania rozwiązań innowacyjnych jest przedmiotem analiz na przykładzie systemowo spójnej polityki mieszkaniowej Wiednia. Po kryzysie roku 2008 postępujący wzrost cen nieruchomości szczególnie gruntowych doprowadził w ciągu 10 lat do spadku procentowego udziału nowobudowanych subwencjonowanych mieszkań dostępnych. Władze kraju federalnego Wiedeń podjęły kroki prawne, zmierzające do zmiany niekorzystnych trendów. W przeciągu 2 lat do lokalnego kodeksu budowlanego wprowadzono przepisy definiujące nową kategorię zagospodarowania terenu – „mieszkalnictwo dostępne”. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji mieszkaniowych, jest uzależnione od realizacji 2/3 przewidzianej powierzchni użytkowej mieszkań w formule mieszkań subwencjonowanych, a więc dostępnych. Ta nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie 01.03.2019. Przewidywane jest docelowe obniżenie cen gruntów budowlanych dla mieszkalnictwa o 90%. Przez następne lata prowadzony będzie monitoring skutków powyższych zmian. Nowelizacja definiowana jest jako radykalna zmiana prawa, zapewniająca realizację programów mieszkań dostępnych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
GiecewiczJ. (2020) „Miejska polityka mieszkaniowa – tereny dostępne warunkiem realizacji programów mieszkań dostępnych – nowelizacja ustawowa w Wiedniu”, Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), s. 47-52. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/360 (Udostępniono: 13sierpień2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Bauer S., 2018, Policy Guidelines for Affordable Housing in European Cities, Wien: City of Vienna – Wiener Wohnen
[2] Gaal K., 2019, Wohnen ist ein Grundrecht, Architektur Wettbewerbe, 1 s. 9
[3] Giecewicz J., 2008, Konserwatywna Awangarda, Warszawa: Oficyna PW
[4] Förster W., Menking W., 2018, The Vienna Model 2 – Housing for the Twenty-First Century; Berlin: Jovis Verlag
[5] Förster W., 2019, PUSH Newsletter, Wien: PUSH-Consulting
[6] Magistratsabteilung 18, 2014, STEP 2025, Wien: Magistratsabteilung 18
[7] Magistratsabteilung 21, 2020, Planungsgrundlagen zur Widmung „Gebiete für gefördeten Wohnbau“, Wien: wohnfonds_wien
[8] Matzanetz P., 2019, Guter Grund für geförderten Wohnbau, Architektur Wettbewerbe, 1, s. 6–7
[9] Pichler Ch., 2014, Baulandbedarf in Wien – Baulandmobilisierung und Städtebauliche Nachverdichtung, Wien: Kurswechsel at 3
[10] Seiss R., 2007, Wer baut Wien?, Salzburg: Verlag Anton Pustet
[11] Statistik Austria, Wohnen, 2018