Wybrane tendencje w kształtowaniu architektury kwartałów zabudowy mieszkaniowej Europy w pierwszych dekadach XXI wieku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Przemysław Bigaj

Abstrakt

Tematem artykułu jest architektura współcześnie realizowanych kwartałów zabudowy mieszkaniowej z różnych części Europy. Celem
artykułu jest wskazanie i opisanie wybranych tendencji estetycznych towarzyszących kształtowaniu ich formy. Główny temat artykułu
koncentruje się wokół kwartałów zabudowy mieszkaniowej z okresu pierwszych dwóch dekad XXI wieku. Badania pozwoliły wskazać
wyraziste cechy, które dominują i zarazem definiują estetyczny wyraz i charakterystyczne elementy architektonicznej idei dzisiejszego
kwartału zabudowy mieszkaniowej. Podstawowymi metodami badawczymi są analizy i studia wybranych przypadków. Wyniki badań
wskazują na zróżnicowanie założeń przestrzennych i estetycznych, co pomaga w odkrywaniu i poszukiwaniu nowych typologicznych
rozstrzygnięć, wpływających na jakość zamieszkiwania. Badania służą także do formułowania teoretycznych podstaw projektowania
tego rodzaju zabudowy, a także pozwalają prognozować dalsze kierunki rozwoju idei kwartału zabudowy mieszkaniowej dla niedalekiej
przyszłości. Sformułowane wnioski koncentrują się na ujawnieniu pewnej oryginalności i atrakcyjności formy jako wspólnego
wyznacznika występującego wśród panującego pluralizmu postaw twórczych w dzisiejszej architekturze.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
BigajP. (2020) „Wybrane tendencje w kształtowaniu architektury kwartałów zabudowy mieszkaniowej Europy w pierwszych dekadach XXI wieku”, Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), s. 62-71. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/358 (Udostępniono: 20styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Fernandez Per, A., Mozas, J., 2006, Densidad Density: New Collective Housing,. Vitoria-Gasteiz: a+t ediciones.
[2] Fernandez Per, A., Mozas, J., Arpa, J., 2007, DBook: Density, Data, Diagrams, Dwellings, Vitoria-Gasteiz: a+t Density series
[3] Fernandez Per, A., Mozas, J., Arpa, J., 2009, HoCo: Density Housing Construction & Costs, Vitoria-Gasteiz: a+t Density series.
[4] Głuchowski, M., 2015, Ku współczesnemu kwartałowi architektury mieszkaniowej. Poszukiwanie przestrzeni przyjaznej w architekturze mieszkaniowej, rozprawa doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. D. Kozłowski, Kraków: Wydział Architektury Politechnika Krakowska.
[5] Pallado, J., 2014. Zabudowa wielorodzinna: Podstawy projektowania, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[6] Pallado, J., 2016, Typologia zabudowy wielorodzinnej: Teoria, dydaktyka, praktyka, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.