Typologia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Polsce w latach 2010-2019

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rafał Mazur
Piotr Trębacz

Abstrakt

Polska architektura mieszkaniowa drugiego dziesięciolecia XXI wieku kształtowana była w oparciu o doświadczenia inwestorów i architektów związane z następstwami światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Boom budowlany przed kryzysem spowodował obniżenie konkurencyjności i zarazem spadek jakości architektonicznej budowanych mieszkań. Skutki kryzysu zmusiły wszystkich uczestników procesu budowlanego do wprowadzenia racjonalizacji planowanych inwestycji. Ich powodzenie zaczęło być uzależniane od jakości funkcjonalnej, budowlanej oraz estetycznej realizowanych mieszkań.
Do analizy typologii mieszkań z drugiej dekady XXI wieku zostały wzięte pod uwagę wielkie inwestycje, w których architekci w procesie projektowania w dużej mierze uwolnieni zostali od indywidualnych czynników zewnętrznych wpływających bezpośrednio na formę budynków, jak np. wąska działka budowlana i charakterystyczne wymagania planistyczne. Inwestycje tworzące całe zespoły architektoniczne lub nawet zespoły urbanistyczne pozwoliły architektom na projektowanie budynków mieszkalnych w oparciu o racjonalne założenia projektowe wynikające z potrzeb rynkowych związanych z funkcjonalnym rozkładem mieszkań oraz z potrzeb technologicznych wynikających ze sprawną realizacją budowy.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
MazurR. i TrębaczP. (2020) „Typologia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Polsce w latach 2010-2019”, Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), s. 37-46. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/357 (Udostępniono: 22styczeń2022).
Dział
Artykuły

Bibliografia

[1] Brataniec, M., 2017 Zespół MIESZKAJ W MIEŚCIE w Krakowie, Architektura-Murator, 11/2017;
[2] Gyurkovich, J. 2019 Living Space in A City – Selected Problems of Shaping Modern Housing Complexes in Cracow- A Multiple Case Studies: Part 1 – The Case Study of Urban Villas. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 9. Dostępny w: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/9/092015 [dostęp: 10.04.2020]
[3] Gyurkovich, J. 2019 Living Space in A City – Selected Problems of Shaping Modern Housing Complexes in Cracow – A Multiple Case Studies: Part 2 – The Case Study of High Density Forms of Multi-Family Residential Buildings. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 9. Dostępny w: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/9/092016 [dostęp: 10.04.2020]
[4] Gyurkovich, M., Sotoca, A. 2019 Quality of Social Space in selected contemporary multifamily housing complexes in Poland’s three biggest cities. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 9. Dostępny w: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/9/092009 [dostęp: 10.04.2020]
[5] Kobylarczyk, J.,2018 Uwarunkowania środowiskowe w projektowaniu obszarów mieszkaniowych, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej;
[6] Kucharczyk-Brus, B.,2016 Mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej – obraz ewolucji idei projektowej, uwarunkowań rozwojowych i sposobów użytkowania na przykładzie Górnego Śląska , Gliwice: Wydawnictwo Politechnika Śląska;
[7] Łącki, S., Malicka, W., Malicki, Z. 1961 Budownictwo mieszkaniowe, Warszawa : Wydawnictwo Arkady;
[8] Pallado, J. 2007 Architektura wielorodzinnych domów dostępnych, Katowice: Wydawnictwo Śląsk;
[9] Świerzawski, J. 2019 Przemiana W: B. Stelmach, L. Andrzejewska-Batko red. Tożsamość. 100 lat architektury polskiej, Warszawa: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki;
[10] Tulkowska-Słyk, K. 2019 Nowoczesne mieszkanie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;
[11] Twardoch, A. 2019 System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkalnego, Warszawa: Bęc Zmiana