Redaktor naczelny:

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Redaktor tematyczny:

dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Redaktor:

dr inż. arch. Elżbieta Kusińska

mgr inż. arch. Piotr Broniewicz

dr inż. arch. Eliza Szczerek

Redaktor językowy:

mgr Barbara Korta-Wyrzycka

Sekretarz redakcji:

mgr Małgorzata Rekuć