Zgłoszenie abstraktu

Zgłoszenie abstraktu

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE/HOUSING
ENVIRONMENT
ZGŁOSZENIE ABSTRAKTU
Imię i nazwisko autora:
………………………………………………………………………………………………....
Afiliacja:
…………………………………………………………………………………………………
Numer ORCID:
………………………………………………………………………………………………....
E-mail/adres kontaktowy:
………………………………………………………………………………………………....
Tytuł artykułu:
………………………………………………………………………………………………....
Abstrakt ( ok.1000 znaków ze spacjami, abstrakt nie powinien przekraczać 1 strony
standartowego tekstu):
W abstrakcie należy określić temat i cel przeprowadzenia badań, metody badawcze oraz
rezultaty i wyniki badań. W abstrakcie powinny znaleźć się odpowiedzi na pytania:
1. Jaki jest główny temat artykułu i dlaczego zostały przeprowadzone badania?
2. Co i w jaki sposób zostało przebadane? Jaka była metoda badawcza?
3. Jakie były wyniki badań i jakie wnioski wysunięto na podstawie przeprowadzonych
badań?
Abstrakt:………………………………………………………………………………………
………........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Dane do faktury:
………………………………………………………………………………………………....