Prawa autorskie i udostępnianie

Począwszy od 2020 roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie Środowisko Mieszkaniowe / Housing Enviroment objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 – Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

 Użytkownik ma prawo do dzielenia się utworami na warunkach:

- Uznanie autorstwa

- Użycie niekomercyjne

- Bez utworów zależnych

Więcej szczegółów o licencji CC BY-NC-ND 4.0 dostępnych na stronie:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Treść licencji dostępna pod linkiem:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Teksty opublikowane w czasopiśmie do 2019 roku udostępniane są w otwartym dostępie na zasadzie tzw. otwartego dostępu gratis.