Misja i cele czasopisma

Środowisko Mieszkaniowe / Housing Enviroment jest cyklicznym, interdyscyplinarnym czasopismem naukowym (kwartalnikiem). Wydawcą czasopisma jest Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, a siedziba redakcji znajduje się w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Jest to publikacja całkowicie dwujęzyczna (polsko-angielska), zarejestrowana w systemie ISSN oraz e-ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka.

Cel i misja czasopisma to zwrócenie szczególnej uwagi na współczesne środowisko mieszkaniowe jako podstawowy obszar funkcjonowania człowieka we współczesnym mieście. Tematyka ta jest bardzo szeroka i interdyscyplinarna w badaniach naukowych i łączy ze sobą realizacje architektoniczno-urbanistyczne, zagadnienia planowania przestrzennego, socjologii miasta oraz estetyki, a także techniki informacyjne związane z zarządzaniem miastem.

Czasopismo jest poświęcone twórczości architektoniczno-urbanistycznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, jak i problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.